Kontakt os og aftal et møde

 

Hvis du ønsker at få oprettet et testamente, så kontakt os for at aftale et gratis uforpligtende møde på et af vore kontorer i København, Roskilde, Holbæk, Kgs. Lyngby eller Hillerød.

Bor du langt fra et kontor, eller er det besværligt for dig, kan mødet foregå pr. telefon eller hos dig. Ved møde hos dig, skal vi udover selve mødet også bruge tid og udgifter på transport. I den situation beder vi om indbetaling af 600 kr. inden at mødet afholdes.

Ring til os på tlf. 26 12 53 81 eller send en mail til randskov@mail.dk

 

Hvem vil du sikre

I mødet deltager en advokat, som er specialist i arv og testamente. Advokaten skaber sig et overblik over din situation – det familiemæssige, dine økonomiske værdier, og hvem du ønsker at sikre – og på den baggrund rådgiver om, hvilke dokumenter der er behov for.

 

Udkast til testamente

Efter mødet udarbejder advokaten et udkast til testamentet og sender det til dig. Gennemgangen af udkastet med advokaten sker normalt på telefon, hvor I aftaler, om der er noget, der skal ændres.

 

Det originale testamente

Når du har godkendt udkastet, udarbejder advokaten det originale testamente og sender det til dig. Du skal herefter medbringe testamentet og underskrive det for notaren. Notaren gemmer en kopi af testamentet i sit arkiv. I følgebrevet sammen med testamentet vil der være oplysning om notarens adresse og åbningstid. Notaren hører til ved byretten.

 

Underskrift af testamente

Hos notaren skal du medbringe det originale testamente og notarkopien samt billedlegitimation og kr. 300 kontant. Dokumenterne må du først underskrive, når du er hos notaren, som samtidig stiller dig nogle spørgsmål for at sikre sig, at du er klar over, hvad testamentet indebærer. Herefter får du det originale testamente.

 

Nogle steder får du straks det originale testamente med hjem med notarens påtegning. Andre steder bliver testamentet sendt hjem til dig efter nogle få dage, når notaren har påtegnet det. Testamentet er altid gældende straks, når du har underskrevet det. Kopien hos notaren vil altid komme frem, uanset om dit originale testamente er bortkommet. Det skyldes, at alle notartestamenter bliver registreret i Centralregisteret for Testamenter, som skifteretten altid efterser ved dødsfald, og hvor der er en genpart af testamentet.