Hvem arver efter dig?

Har du ikke skrevet testamente, arver dine børn efter dig. Dine børn deler arven lige. Dine børn er det, man kalder tvangsarvinger. Det vil sige, at du ikke kan gøre dem arveløse. Som udgangspunkt arver dine børn alt, hvad du efterlader dig. Men du kan begrænse deres samlede arv til 1/4 af det som falder i arv efter dig. Du kan disponere frit over de resterende 3/4 af det, som falder i arv efter dig.

 

Fordelene ved et testamente

Med et testamente kan du tilgodese fx familiemedlemmer, venner eller en samlever, eller du kan bestemme, at dine børn ikke skal arve lige meget.

 

Eksempel: Tvangsarv

Du efterlader dig ved din død 1 barn og en arv på kr. 400.000 kr. Har du ikke skrevet testamente, vil dit barn arve hele din arv.

Ved at skrive et testamente, kan du begrÆnse dit barns arv til 100.000 kr. (400.000 * 1/4).

 

Eksempel: ulige fordeling af arven til dine børn

Du har tre børn, Signe på 25, Jakob på 23 og Mads på 12. Signe og Jakob har du hjulpet godt på vej med uddannelse. Og du ønsker at sikre, at også Mads får en god uddannelse. Derfor vil du gerne have, at Mads arver mest muligt.

Du efterlader en arv på 600.000 kr., som dine børn skal dele, hvis du ikke skriver testamente. Dine børn arver derfor som udgangspunkt hver isÆr 200.000 kr.

I et testamente har du mulighed for at begrÆnse Signe og Jakobs andel, så de hver isÆr får 1/4 af de 200.000 kr. Det vil sige, at de hver isÆr får 50.000 kr.

Derved kan du sikre, at Mads arver 500.000 kr.

Testamente

Vi gennemgår på et gratis uforpligtende møde arveforholdene med henblik på oprettelse af testamente.De fleste har behov for at oprette testamente med de meget varierede og skiftende familieforhold, som er gældende i dag. Ofte kan de mest hensigtsmæssige løsninger kun opnås, hvis der tillige laves en ægtepagt. 

Læs mere

Ægtepagt og Særeje

I dag findes der mange typer familieforhold med individuelle præferencer om arv og særeje – og din situation er garanteret også unik. For at dække dit specifikke behov, er den mest optimale løsning at lave et testamente sammen med en ægtepagt. Det hjælper vi dig med. Læs mere om processen her.

Læs mere