Hvem arver efter dig?

Har du ikke skrevet testamente, arver din ægtefælle og dine egne børn efter dig. Din ægtefælle arver den ene halvdel af det, du efterlader dig. Dine egne børn arver den anden halvdel til deling.

Du kan i et testamente bestemme, at andre skal arve efter dig, eller du kan ændre fordelingen mellem din ægtefælle og børn – se nedenfor.

 

Du har flere muligheder for at sikre dine kære:

Forsikring – til din ægtefælle

I skal overveje, hvad der sker, når den ene af jer dør. Du kan sikre din ÆgtefÆlle økonomisk ved at købe en forsikring, der kommer til udbetaling, hvis du dør først.

Gå til sidens top

Forsikring – til dine børn

Dør du tidligt, vil dine børn miste en forsørger. Du kan sikre dine børn økonomisk ved at købe en forsikring, der kommer til udbetaling, når du dør.

 

Skal du skrive testamente?

Med et testamente kan du tilgodese for eksempel familiemedlemmer, venner eller foreninger.

 

Du kan ikke gøre din ægtefælle og dine børn arveløse

Ønsker du, at din ægtefælle eller (et af) dine børn skal arve mere end halvdelen af det, du efterlader dig? Eller ønsker du at tilgodese for eksempel et af dine børn frem for de øvrige? Så har du behov for at oprette et testamente.

Din ægtefælle og dine børn er det, man kalder tvangsarvinger. Det vil sige, at du ikke kan gøre dem arveløse. Men du kan begrænse deres samlede arv til 1/4 af det som falder i arv efter dig. Du kan disponere frit over de resterende 3/4 af det, som falder i arv efter dig.

 

Eksempel – tvangsarv

Du efterlader dig ved din død en ægtefælle, 1 barn og en arv på 400.000 kr. Har du ikke skrevet testamente, vil din ægtefælle og dit barn hver især arve 200.000 kr.

Ved at skrive testamente, kan du begrænse din ægtefælle og dit barns arv, så de hver især får 50.000 kr. (400.000 * 1/4 : 2).

Gå til sidens top

Eksempel – ulige fordeling af arven til din ægtefælle og dine børn

Du har ægtefælle og to børn. Du efterlader en arv på 800.000 kr. Din ægtefælle er berettiget til at arve halvdelen heraf – det vil sige 400.000 kr. Da du har to børn, skal de dele den resterende halvdel – det vil sige, at dine børn hver især arver 200.000 kr. efter dig.

Du har ægtefælle og to børn. Du efterlader en arv på 800.000 kr. Din ægtefælle er berettiget til at arve halvdelen heraf – det vil sige 400.000 kr. Da du har to børn, skal de dele den resterende halvdel – det vil sige, at dine børn hver især arver 200.000 kr. efter dig.

I et testamente har du mulighed for at begrænse den arv, som du efterlader til dine børn, så de hver især får 1/4 af de 200.000 kr. Det vil sige, at de hver især får 50.000 kr. På denne måde kan du sikre, at din ægtefælle arver 700.000 kr. efter dig.

 

Pension og testamente

Hvis du bestemmer i dit testamente, hvem der skal have din pension, skal du fremsende en kopi af testamentet til dit pensionsinstitut. Gør du ikke det, får testamentet ikke virkning for til din pension.

Du kan i stedet indsætte en begunstiget i din pension og dermed bestemme, hvem der skal have den udbetalt, når du dør.

Testamente

Vi gennemgår på et gratis uforpligtende møde arveforholdene med henblik på oprettelse af testamente.De fleste har behov for at oprette testamente med de meget varierede og skiftende familieforhold, som er gældende i dag. Ofte kan de mest hensigtsmæssige løsninger kun opnås, hvis der tillige laves en ægtepagt. 

Læs mere

Ægtepagt og Særeje

I dag findes der mange typer familieforhold med individuelle præferencer om arv og særeje – og din situation er garanteret også unik. For at dække dit specifikke behov, er den mest optimale løsning at lave et testamente sammen med en ægtepagt. Det hjælper vi dig med. Læs mere om processen her.

Læs mere