Hvem arver efter dig?

Har du ikke skrevet testamente, arver din ægtefælle efter dig.

Du kan i et testamente bestemme, at andre skal arve dig.

 

Du har flere muligheder for at sikre din ægtefælle:

Forsikring

I skal overveje, hvad der sker, når den ene af jer dør. Du kan sikre din ægtefælle økonomisk ved at købe en forsikring, der kommer til udbetaling, hvis du dør først.

 

Skal du skrive testamente?

Med et testamente kan du tilgodese for eksempel familiemedlemmer, venner eller foreninger.

Ønsker du ikke, at din ægtefælle skal arve alt, hvad du efterlader dig, skal du skrive et testamente.

 

Du kan ikke gøre din ægtefælle arveløs

Din ægtefælle er det, man kalder en tvangsarving. Det vil sige, at du ikke kan gøre din ægtefælle arveløs. Men du kan begrænse det, som din ægtefælle arver efter dig til 1/4 af det som falder i arv efter dig. Du kan disponere frit over 3/4 af det, som falder i arv efter dig.

 

Eksempel – tvangsarv

Du efterlader dig ved din død din ægtefælle og en formue på 800.000 kr. Har du ikke skrevet testamente, vil din ægtefælle arve hele din formue.

Ved at skrive testamente, kan du begrænse din ægtefælles arv til 200.000 kr. (800.000 kr. * 1/4).

 

Pension og testamente

Hvis du bestemmer i dit testamente, hvem der skal have din pension, skal du fremsende en kopi af testamentet til dit pensionsinstitut. Gør du ikke det, får testamentet ikke virkning for til din pension.

Du kan i stedet indsætte en begunstiget i din pension og dermed bestemme, hvem der skal have den udbetalt, når du dør.

Testamente

Vi gennemgår på et gratis uforpligtende møde arveforholdene med henblik på oprettelse af testamente.De fleste har behov for at oprette testamente med de meget varierede og skiftende familieforhold, som er gældende i dag. Ofte kan de mest hensigtsmæssige løsninger kun opnås, hvis der tillige laves en ægtepagt. 

Læs mere

Ægtepagt og Særeje

I dag findes der mange typer familieforhold med individuelle præferencer om arv og særeje – og din situation er garanteret også unik. For at dække dit specifikke behov, er den mest optimale løsning at lave et testamente sammen med en ægtepagt. Det hjælper vi dig med. Læs mere om processen her.

Læs mere