Hvis du er erhvervsdrivende, er det vigtigt, at den virksomhed, som du har skabt eller arvet, kan fortsætte på de rette hænder, både efter separation/skilsmisse og død. Ofte er der jo tale om dit eget eller måske dine forfædres livsværk, skabt i en særlig iværksætterånd.

Vi hjælper med professionel rådgivning om alle aspekter af generationsskiftet og inddrager brug af forskellige juridiske instrumenter såsom testamente, særejeægtepagt, særejegavebreve, supplerende partner eller anpartshaver/aktionær aftale m.v.

Med en ægtepagt kan vi hjælpe med at virksomheden sikres ved at gøre den til fuldstændigt særeje. Dermed indgår virksomheden ikke i ægtefællernes fællesbo og bliver ført uden om skiftet heraf ved separation/skilsmisse eller død. Samtidigt med ægtepagten kan testamente oprettes. På den måde sikres, at din virksomhed f.eks. går videre til en søn/datter efter dødsfaldet eller f.eks. til en partner i et interessentskab. Tilsvarende gælder for virksomheder etableret i selskabsform, hvor det er videreførsel af din del af virksomheden på de rette hænder i form af anparter/aktier, der skal sikres.

Alt dette forudsætter dog, at værdien af andel af virksomheden kan rummes inden grænserne af, hvad du kan disponeres over ved testamente.

Hvis dette ikke er tilfældet, må din virksomhed i stedet sikres overført til de rette personer medens du stadig lever. Dette kan ske f.eks. ske ved kombination af gældsbrev/gavebrev, evt. med ovedragelse gradvist over en årrække.

Er der ingen bestemte personer, som du ønsker der skal videreføre din virksomhed, må andre løsninger findes, f.eks. at overdrage virksomheden til en fond, som får til formål at finansiere og drive virksomheden i stedet for at lade den gå i arv til arvinger, som måske ikke interesserer sig for erhvervsdrift.

Vi hjælper med professionel rådgivning om alle aspekter af generationsskiftet, herunder sikring af virksomheden ved ægtepagt og testamente og ikke mindst om planlægningen af det med rettidig omhu. Gøres noget i sidste øjeblik, kan der være risiko for underkendelse af dispositionerne, f.eks. i en konkurssituation, hvor værdier jo også indgår.

De skatte-og afgiftsmæssige aspekter rådgiver vi ligeledes om, da de er en vigtig faktor, når vÆrdierne skal bevares intakte gennem generationsskiftet.