Du og din samlever arver IKKE automatisk hinanden!

Har I ikke skrevet testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver efter jer. I første omgang vil jeres forÆldre arve alt, hvad i hver isÆr efterlader jer. Er fx dine forÆldre døde, vil dine søskende og derefter deres børn arve dig, dernÆst dine bedsteforÆldre eller deres børn.

Du kan i et testamente bestemme, at andre skal arve dig.

Du og din samlever arver ikke automatisk hinanden. I skal derfor oprette et testamente, hvis I ønsker at sikre hinanden økonomisk.

 

Du har flere muligheder for at sikre din samlever:

Forsikring

Du kan sikre din samlever økonomisk ved at købe en forsikring, der kommer til udbetaling, når du dør. Du og din samlever skal undersøge, om I kan begunstige hinanden og derved få udbetalt hinandens pensioner ved dødsfald.

Hvilke regler der gÆlder, afhÆnger af om I har begunstiget hinanden før eller efter den 1/1 2008.

 

Samlevertestamente

Med et testamente kan du tilgodese din samlever med alt, hvad du ejer, medmindre du har skrevet et andet testamente, der tilgodeser andre.

 

Udvidet samlevertestamente

Ved at oprette et udvidet samlevertestamente kan du, selvom du får børn, blandt andet bestemme, at din samlever skal arve op til 7/8 af det, der falder i arv efter dig.

Betingelserne for, at det udvidet samlevertestamente er gyldigt, er at I:

 

  • har boet sammen de sidste 2 år forud for dødsfaldstidspunktet

 

eller

 

  • venter, har eller har haft et fÆlles barn og lever sammen på fÆlles bopÆl på dødsfaldstidspunktet

 

 

Pension og testamente

Hvis du bestemmer i dit testamente, hvem der skal have din pension, så skal du sende en kopi af testamentet til dit pensionsinstitut. Gør du ikke det, får testamentet ikke virkning for pensionen.

Du kan i stedet indsÆtte din samlever som begunstiget i din pensionsordning og dermed bestemme, hvem der skal have din pension, når du dør.

Testamente

Vi gennemgår på et gratis uforpligtende møde arveforholdene med henblik på oprettelse af testamente.De fleste har behov for at oprette testamente med de meget varierede og skiftende familieforhold, som er gældende i dag. Ofte kan de mest hensigtsmæssige løsninger kun opnås, hvis der tillige laves en ægtepagt. 

Læs mere

Ægtepagt og Særeje

I dag findes der mange typer familieforhold med individuelle præferencer om arv og særeje – og din situation er garanteret også unik. For at dække dit specifikke behov, er den mest optimale løsning at lave et testamente sammen med en ægtepagt. Det hjælper vi dig med. Læs mere om processen her.

Læs mere