Du og din samlever arver IKKE automatisk hinanden!

Har du ikke skrevet testamente, arver dine børn efter dig. Dine børn deler arven lige.

Du og din samlever arver ikke automatisk hinanden. I skal derfor oprette et testamente, hvis I ønsker at sikre hinanden økonomisk.

Er det kun den ene af jer, der har børn, kan du se under ”Enlige uden børn”, hvem der arver den samlever, der ikke har børn.

 

Du har flere muligheder for at sikre dine kÆre:

Forsikring – udbetaling til samlever

Du kan sikre din samlever økonomisk ved at købe en forsikring, der kommer til udbetaling, når du dør. Du og din samlever skal undersøge, om I kan begunstige hinanden og derved få udbetalt hinandens pensioner ved dødsfald.

Hvilke regler der gÆlder, afhÆnger af om I har begunstiget hinanden før eller efter den 1/1 2008.

 

Forsikring – udbetaling til børn

Dør du tidligt, vil dine børn miste en forsørger. Du kan sikre dine børn økonomisk ved at købe en forsikring, der kommer til udbetaling til dine børn, når du dør.

 

Skal du skrive testamente?

Med et testamente kan du tilgodese for eksempel familiemedlemmer, venner eller din samlever.

Hvis du og din samlever ønsker, at I skal arve hinanden, kan det kun gøres på én måde. I skal skrive et testamente til fordel for hinanden.

Dine børn er det man kalder tvangsarvinger, og kan dermed ikke gøres arveløse. Opretter du ikke et testamente, vil dine børn arve alt, hvad du efterlader dig.

 

Du kan ikke gøre dine børn arveløse

Ønsker du ikke, at dine børn skal arve alt, hvad du efterlader dig, eller ønsker du at tilgodese for eksempel et af dine børn frem for de øvrige, kan du oprette et testamente.

Dine børn er det, man kalder tvangsarvinger. Det vil sige, at du ikke kan gøre dem arveløse. Som udgangspunkt arver dine børn alt, hvad du efterlader dig. Men du kan begrÆnse deres samlede arv til 1/4 af det som falder i arv efter dig. Du kan disponere frit over de resterende 3/4 af det, som falder i arv efter dig.

 

Eksempel – tvangsarv

Du efterlader dig to børn og en arv på 800.000 kr. Har du ikke skrevet testamente, vil dine børn hver isÆr arve 400.000 kr.

Ved at skrive testamente, kan du begrÆnse dine børns arv, så de hver isÆr alene får 100.000 kr. (800.000 * 1/4 : 2).

 

Eksempel – ulige fordeling af arven til dine børn

Du har tre børn, Signe på 25, Jakob på 23 og Mads på 12. Signe og Jakob har du hjulpet godt på vej med uddannelse. Og du ønsker derfor at sikre, at også Mads får en god uddannelse. Derfor vil du gerne have, at Mads arver mest muligt.

Du efterlader en arv på 600.000 kr., som dine børn skal dele, hvis du ikke skriver testamente. Dine børn arver derfor som udgangspunkt hver isÆr 200.000 kr.

I et testamente kan du begrÆnse Signe og Jakobs andel, så de hver isÆr får 1/4 af de 200.000 kr. Det vil sige, at de hver isÆr får 50.000 kr. Derved kan du sikre, at Mads arver 500.000 kr.

 

Udvidet samlevertestamente

Ved at oprette et udvidet samlevertestamente kan du, selvom du får børn, blandt andet bestemme, at din samlever skal arve op til 7/8 af det, der falder i arv efter dig.

Betingelserne for, at det udvidet samlevertestamente er gyldigt, er at I:

  • har boet sammen de sidste 2 år forud for dødsfaldstidspunktet

eller

  • venter, har eller har haft et fÆlles barn og lever sammen på fÆlles bopÆl på dødsfaldstidspunktet

 

Pension og testamente

Hvis du bestemmer i dit testamente, hvem der skal have din pension, så skal du sende en kopi af testamentet til dit pensionsinstitut. Gør du ikke det, får testamentet ikke virkning for pensionen.

Du kan i stedet indsÆtte din samlever som begunstiget i din pensionsordning og dermed bestemme, hvem der skal have din pension, når du dør.

Testamente

Vi gennemgår på et gratis uforpligtende møde arveforholdene med henblik på oprettelse af testamente.De fleste har behov for at oprette testamente med de meget varierede og skiftende familieforhold, som er gældende i dag. Ofte kan de mest hensigtsmæssige løsninger kun opnås, hvis der tillige laves en ægtepagt. 

Læs mere

Ægtepagt og Særeje

I dag findes der mange typer familieforhold med individuelle præferencer om arv og særeje – og din situation er garanteret også unik. For at dække dit specifikke behov, er den mest optimale løsning at lave et testamente sammen med en ægtepagt. Det hjælper vi dig med. Læs mere om processen her.

Læs mere